سه حالت معدن پرلیت

  معدن پرلیت

معدن پرلیت
 
پرلیت به طور طبیعی یک نام داده شده به سنگی که از سیلیس در صخره های آتشفشانی تشکیل شده می باشد.

مهم ترین ویژگی که پرلیت را از سنگ های شیشه ای آتشفشانی دیگر مجزا می نماید این می باشد که هنگامی که با دمای نرم

پرلیت  در هنگامی که در دمای 870 درجه به سرعت حرارت داده می شود، با تبخیر عصاره ای که در ساختارش موجود می

کننده اطراف گرم می شود حجم آن می تواند از چهار تا بیست و چهار برابر حجم اصلی افزایش یابد.  

این گسترش به عصاره (آب کریستال) 2- 4 درصدی که در پرلیت خام موجود می باشد بستگی دارد.

باشد مانند دانه های ذرت  ترکیده و در پرلیت  منبسط شده با حرارت تعدادی منفذ تشکیل می شود.

این انبساط پرلیت را یک عایق حرارتی و صوتی بسیار عالی می سازد.
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پرلیت خام در زیر نشان داده شده است.

آنالیز ها ویا تجزیه و تحلیل های شیمیایی

واحد

نتایج
Kimyasal Analizler
Birim
Sonuçlar

Kimyasal Analizler
Birim
Sonuçlar
Si02 (Silisium Oxide) % 74,330
Rb20 ( Rubidium Oxide) % 0,0151
Al203 (Aluminium Oxide) % 13,190
ZnO ( Zinc Oxide) % 0,0151
Fe203 (Iron Oxide) % 1,1500
Na20 ( Sodium Oxide) % 1,7700
CaO (Calcium Oxide) % 0,8319
NiO [ Nickel Oxide) % 0,0019
MgO (Magnesium Oxide) % 0,1360
K20( Potassium Oxide) % 4,4670
Cr203 (Chrome Oxide) % 0,0194
CuO (Copper Oxide) % 0,0065
MnO (Manganese Oxide % 0,0735
P205 ( Phosphorus Oxide ) % 0,0120
S03 (Sulfur) % 0,0765Ti02 (Titanium Oxide) % 0,1334
     
V205 ( Vanadium Oxide) % 0,0016
     
برنامه های کاربردی پرلیت در سقف و دیوارها در بخش ساخت و ساز ساختمانی
پرلیت در صنعت
پرلیت در صنعت

  در عایق بندی دمای مخازن برودتی  - 1

حفاظت از تمام گازهای که در دماهای پائین (تا -270C) بصورت مایع درآمده اند در مخازن دوجداره محافظ دمای مایع با

پرلیتی که هدایت حرارتی آن بسیار پائین بوده امکان پذیر می باشد.

این ماده بدون رطوبت، فاسد نشدنی، نسوز و ارزان را می توان درمابین دو جدار مخازن در فشار اتمسفر یا در زیر خلاء  

بصورت آزاد پر نمود.

2 – در عایق بندی حرارتی سیستم ها و فرهای (کوره های) مختلف

در فرها ویا کوره هایی که محیط کاربردی آنها تا حداکثر +1050C می باشد. برای جلوگیری از تبادل گرما (از دست دادن دما)

در محیط های خارجی از پرلیت استفاده می شود.

3 – در تولید آجر نسوز و مقاوم

در تولید آجر استفاده شده در دیگ ها و کوره های ذوب فولاد و فورج، عملیات حرارتی و کاربردهای ذوبی که محیط کاربردی

آنها تا حداکثر +1050C می باشد. به عنوان ماده افزودنی از پرلیت استفاده می شود.

 آجر و بلوک های نسوزی که با اتصال پرلیت با خاک رس ویا بتن کلسیم سیلیکات تولید می شود هم سبک بوده و هم عایق بندی

درسطح بالا را ارائه داده و به این خاطر صرفه جویی در سوخت را فراهم می نماید.


4 – در صنعت ریخته گری

پرلیت به عنوان ماده افزودنی برای شن و ماسه ریخته گری استفاده می شود. در ریخته گری آهن و فولاد به شن و ماسه ریخته

گری به نسبت حجم 8-12 درصد و به شن و ماسه محصولات دیگر به نسبت حجم 20-30 درصد اضافه می گردد.
مزایای پرلیت در صنایع ریخته گری:

از کشش سطحی غیر طبیعی در هنگامی که فلز آهسته آهسته و بصورت متعادل سرد می شود جلوگیری می نماید.

در هنگام ریخته گری نمی سوزد، گاز خارج نمی کند و و با فلز واکنش نشان نمی دهد.

گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری را بوسیله  فضاهای خالی و کانال هایی که در ساختار خود دارا می باشد به خارج

هدایت می نماید.

یک ریخته گری تمیز، سالم، با کیفیت بالا و کارآمد بدست خواهد آمد.

 

از آنجایی که  خطاهای ریخته گری را به حداقل می رساند، مدت تمیزکاری و نیروی کارگر محصول را کاهش می دهد.
 

 

برنامه های کاربردی کلی پرلیت در صنعت ریخته گریآ

 

Copyright (c) 2019   Terms Of Use  Privacy Statement