PERLİT MADENİ | PERLİT NEDİR |

PERLİTİN TANIMI
 
Perlit, doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir.
Perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik ise yumuşama sıcaklığı civarında
ısıtıldığı zaman orjinal hacminin dört ile yirmidört katına çıkabilmesidir.
Bu genleşme ham perlitte % 2- 4 arasında bulunan özsuya (Kristal su ) bağlıdır.
Perlit 870 derece üzerinden hızlı bir şekilde ısıtıldığı zaman bünyesindeki özsuyun buharlaşması ile
mısır taneleri gibi patlar ve ısıyla genleşen perlit üzerinde sayısı gözenekler oluşur.
İşte bu genleşmiş perlit mükemmel bir ısı ve ses izalasyonu malzemesidir.
Ham perlitin kimyasal ve fiziksel özellikleri aşağıda gösterilmiştir.
Kimyasal Analizler
Birim
Sonuçlar
Kimyasal Analizler
Birim
Sonuçlar
Si02 (Silisium Oxide) % 74,330 Rb20 ( Rubidium Oxide) % 0,0151
Al203 (Aluminium Oxide) % 13,190 ZnO ( Zinc Oxide) % 0,0151
Fe203 (Iron Oxide) % 1,1500 Na20 ( Sodium Oxide) % 1,7700
CaO (Calcium Oxide) % 0,8319 NiO [ Nickel Oxide) % 0,0019
MgO (Magnesium Oxide) % 0,1360 K20( Potassium Oxide) % 4,4670
Cr203 (Chrome Oxide) % 0,0194 CuO (Copper Oxide) % 0,0065
MnO (Manganese Oxide % 0,0735 P205 ( Phosphorus Oxide ) % 0,0120
S03 (Sulfur) % 0,0765


Ti02 (Titanium Oxide) % 0,1334      
V205 ( Vanadium Oxide) % 0,0016      

PERLİTİN ÇATI VE DUVAR LARDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI

SANAYİDE PERLİT

1- Kriyojenik Tankların Isı Yalıtımında

Düşük sıcaklıklarda (-270 C'a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.

Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

2- Değişik Fırınların ve Sistemlerin Isı Yalıtımında

Çalışma ortamı maksimum +1050 C'ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.

Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

3- Refrakter Tuğla Üretiminde

Çalışma ortamı maksimum +1050 C'ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.

Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

4- Döküm Sanayiinde

Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer  malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.

Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:
  • Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler
  • Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez
  • Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir
  • Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir
  • Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır
 

 

DÖKÜMCÜLÜKTE PERLİT AGREGA UYGULAMALARI.

 

Copyright 2013 © Pertas Perlite & Natural Stones Inc.Turkey   Kullanım Şartları  Gizlilik